073-514 63 30

Ring oss

info@tsp-ab.se

Epost

a

Om oss

Om oss

TSP AB är ett tolkföretag som förmedlar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, döva teckenspråkstolkar, TSS-tolkar samt skrivtolkar.

Samtliga tolkar har genomgått av TÖI godkänd utbildning och har god kompetens inom svenska, engelska och teckenspråk. Flertalet är av Kammarkollegiet auktoriserade. Vi följer branschens riktlinjer för yrkesetik och Kammarkollegiets God tolksed. Vi lyder under er tystnadsplikt.
För oss är det viktigt att du som använder tolkar från oss ska känna dig trygg i hela vår leverans.

Vi har sedan starten 2007 utfört tolkuppdrag inom vardagstolkning, inom utbildningssammanhang, polis och domstol på både svenska och engelska till/från teckenspråk samt inom skrivtolkning.

Nedan kan du läsa mer om vilka typer av tolkningar vi utför.
Vårt mål är att skapa ett gott samarbete redan vid första kontakten där ni som tolkanvändare och kunder känner er trygga med våra tolkar och TSP som leverantör. Vi utför tolkuppdrag både på plats men även på distans i olika plattformar.

Utbildningstolkning

TSP AB utför utbildningstolkning vid Stockholms Universitet och Mälardalens högskola. Våra tolkar har erfarenhet av att tolka på olika utbildningsnivåer till och från såväl på svenska som engelska. Vi ebjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning i olika utbildningssammanhang. Vi tar gärna emot tolkbeställningar som avser både kortare och längre utbildningar.

Vardagstolkning

TSP AB erbjuder dövblindtolkning och Teckenspråk Som Stöd (TSS) för vuxendöva. De tolkar vardagssituationer som föreläsningar, möten, läkarbesök och sportevenemang åt olika landsting i Stockholm och Mälardalen.

Arbetsrelaterad tolkning

TSP AB utför arbetsplatsförlagd tolkning. Vi har stor erfarenhet av tolkning på många olika typer av arbetsplatser.

Skrivtolkning

Vi tillhandahåller skrivtolkar för tolkning på plats eller distans i hela Sverige.
Vi tillhandahåller även skrivtolkning till Stockholms och Mälardalens universitet.
Även undertextning samt textning av filmer kan beställas vid behov.

Rättstolkning

På TSP AB har vi stor erfarenhet att tolka i olika juridiska sammanhang. Vi utför tolkbeställningar inom polis och domstol.
Vi använder oss då av erfarna utbildade rättstolkar.
Vid behov kan vi även tillhandahålla döva Teckenspråkstolkar (relätolkar).