073-514 63 30

Ring oss

info@tsp-ab.se

Epost

a

TSP
Från ord
Till Tecken

Om oss

TSP AB är ett tolkföretag som tillhandahåller teckenspråkstolkar, dövblindtolkar,TSS-tolkar samt skrivtolkar.

Våra tjänster

Utbildningstolkning

TSP AB utför utbildningstolkning vid Stockholms universitet, Mälardalens universitet samt annan utbildningstolkning. Offert samt referenser lämnas vid förfrågan.

Skrivtolkning

Vi tillhandahåller skrivtolkar för tolkning på plats eller distans i hela Sverige. Även undertextning samt textning av filmer kan beställas vid behov.

Arbetsrelaterad tolkning

TSP AB utför arbetsplatsförlagd tolkning. Vi har stor erfarenhet av tolkning på många olika typer av arbetsplatser.

Vardagstolkning

TSP AB erbjuder dövblindtolkning och Teckenspråk Som Stöd (TSS) för vuxendöva. De tolkar vardagssituationer som föreläsningar, möten, läkarbesök och sportevenemang åt olika landsting i Stockholm och Mälardalen.

Rättstolkning

TSP AB åtar sig tolkning inom Polis och Domstol. Vi har stor erfarenhet av att tolka rättegång, polisförhör, barnförhör, advokatsamtal. Vi tillhandahåller utbildade rättstolkar. Vi tillhandahåller även döva Teckenspråkstolkar (relätolkar) i det fall behov finns.

Om TSP AB

TSP AB är ett tolkföretag som förmedlar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar TSS-tolkar samt skrivtolkar.

Samtliga tolkar har genomgått av TÖI godkänd tolkutbildning och har god kompetens inom svenska, engelska och teckenspråk. Flertalet är av Kammarkollegiet auktoriserade.

Om oss