Weroniqa Furusand


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk


E-post: weroniqa.furusand@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2010.

Började på TSP AB: Den 30 augusti 2010.


Andra utbildningar

Dövblindas kommunikation 7,5p, Stockholms Universitet 2008


Ytterligare språkkompetens

Engelska