Emilia Svedman

Teckenspråk-/dövblindtolk

Therese Crammer

Personal-

/samordnarchef


Timanställda/underleverantörer 

A-Sign

Anna Nyhage

Avanti

Ann-Sofie Edwall

Camilla Frisälv

Camilla Magnusson

Eva-Lena Carlson

Fredrik Johansson

Gunilla Holmberg

Joakim Blomqvist

Josefine Blomberg

Juris Strante

Karin Zetterman
Kistian Östberg
LW Tolkservice

Maria Haraldsson

Renés Tolkservice
Rebeca Ferrer

Rose-Marie Johansson

Rune Leander
Tecken&Tolk i Örebro

Thomas Pirander

Tove Lingärde

Ulrika Stransberg Sarén

Ulrika Wahlström

Westmanna Tolk

Ylva Blomqvist

Yvonne Crammer 

Åsa Nyquist


Skrivtolkar

Anna-Sara Regnander
Dan Gräns

Helena Andersson

Karin Antonsson

Katarina Eriksson
Leif
Maria Nordin

Meningsbyggarna Sthlm AB

Therese Magnusson


Tolkstödjare

Anna Pop

Nadi Farkas

Samir Tebibel

Tolkforall