Alla våra tolkuppdrag kan utföras på plats eller på distans. Diskutera gärna plattform och lösning när du gör din beställning.


Utbildningstolkning


TSP AB utför utbildningstolkning vid Stockholms Universitet och Mälardalens högskola. Våra tolkar har erfarenhet av att tolka på olika utbildningsnivåer till och från såväl på svenska som engelska. Vi ebjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning i olika utbildningssammanhang. Vi tar gärna emot tolkbeställningar som avser både kortare och längre utbildningar.Vardagstolkning


TSP AB utför vardagstolkning för Stockholm, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Västmanlands läns landsting.Till vardagstolkning räknas tolkning av vardagliga situationer så som arbetsplatsmöten, föreläsningar, kultur- och fritidsaktiviteter samt läkarbesök och olika typer av tvåpartssamtal. Detta är något som döva har rätt att få kostnadsfritt via landstinget 08-12335950. Man kan även maila sin beställning till dem, tolkcentralen.slso@sll.se


Skrivtolkning


TSP AB utför skrivtolkuppdrag i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Dalarnas län.

Vi utför även skrivtolkning för Stockholm stad samt Stockholms universitet.


Rättstolkning


På TSP AB har vi stor erfarenhet att tolka i olika juridiska sammanhang. Detta gäller både teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Vi har tillgång till ett antal tolkar med rättstolkbehörighet och åtar oss gärna fler tolkbeställningar inom polis och domstol.