Therese Sjöberg


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: therese.sjoberg@tsp-ab.se


Skola: Väddö/Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2005.

Började på TSP AB: Den 18 augusti 2008.


Andra utbildningar

Grundkurs i teckenspråk 1-20 p, Stockholms Universitet

Fortsättningskurs teckenspråk 21-40 p, Stockholms universitet


Ytterligare språkkompetens

Engelska