Therese Crammer


VD

Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: therese.crammer@tsp-ab.se

Telefon: 073-5146333


Skola: Väddö folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2001.

Började på TSP AB: Den 8 januari 2007.


Andra utbildningar

Teckenspråk 20 p, Stockholms universitet

Rättstolkutbildning 2006