Therese Crammer


Personal- och samordnarchef

Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: therese.crammer@tsp-ab.se

Telefon: 073-5146333


Skola: Väddö folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2001.

Började på TSP AB: Den 8 januari 2007.


Andra utbildningar

Teckenspråk 20 p, Stockholms universitet

Rättstolkutbildning 2006


KONTAKT

ÖPPETTIDER

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00Tolkservice Profession TI AB

Odengatan 106

113 22 Stockholm


0735146330

info@tsp-ab.se


Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB