Susanna Winter


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: susanna.winter@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2010.

Började på TSP AB: Den 26 juli 2010.