Sara Sundström


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk


E-post: sara.sundstrom@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2011.

Började på TSP AB: Den 1 juli 2011.


Ytterligare språkkompetens

Danska

Engelska

KONTAKT

ÖPPETTIDER

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00Tolkservice Profession TI AB

Odengatan 106

113 22 Stockholm


076-0003362 (tal)

073-5146330 (sms)


info@tsp-ab.se


Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB