Om TSP AB

TSP AB är ett tolkföretag som förmedlar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar TSS-tolkar samt skrivtolkar.


Samtliga tolkar har genomgått godkänd tolkutbilding och har god kompetens inom svenska, engelska och teckenspråk. Flertalet är auktoriserade av Kammarkollegiet. Vi följer branshens riktlinjer för yrkesetik och Kammarkollegiets God tolksed. Vi tar vår tystnadsplikt på största allvar. För oss är det viktigt att du som använder oss som tolkar ska känna dig trygg.


Vi har sedan starten 2007 utfört tolkuppdrag inom vardagstolkning och utbildningssammanhang på både svenska och engelska till/från teckenspråk samt inom skrivtolkning. Nedan kan du läsa mer om vilka typer av tolkningar vi utför.


Vårt mål är att skapa ett gott samarbete redan vid första kontakten där ni som tolkanvändare och kunder känner er trygga med våra tolkar och TSP som leverantör. Vi utför tolkuppdrag både på plats men även på distans i olika plattformar. Detta gäller på teckenspråks-/ och skrivtolkning.Utbildningstolkning


TSP AB utför utbildningstolkning vid Stockholms Universitet och Mälardalens högskola. Våra tolkar har erfarenhet av att tolka på olika utbildningsnivåer till och från såväl på svenska som engelska. Vi ebjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning i olika utbildningssammanhang. Vi tar gärna emot tolkbeställningar som avser både kortare och längre utbildningar.Vardagstolkning


TSP AB utför vardagstolkning för Stockholm, Uppsala, Sörmland och Västmanlands läns landsting.Till vardagstolkning räknas tolkning av vardagliga situationer så som arbetsplatsmöten, föreläsningar, kultur- och fritidsaktiviteter samt läkarbesök och olika typer av tvåpartssamtal. Detta är något som döva har rätt att få kostnadsfritt via landstinget 08-12335950. Man kan även maila sin beställning till dem:

tolkcentralen.slso@regionstockholm.seArbetsrelaterad tolkning


TSP AB har avtal med Arbetsförmedlingen och utför arbetsrelaterad tolkning i Stockholm/Gotland och Uppsala län.Skrivtolkning


TSP AB utför skrivtolkuppdrag i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Dalarnas län.
Vi utför även skrivtolkning för Stockholm stad samt Stockholms universitet.


Rättstolkning


På TSP AB har vi stor erfarenhet att tolka i olika juridiska sammanhang. Vi åtar oss gärna fler tolkbeställningar inom polis och domstol.
Även här kan vi erbjuda skrivtolkning.