Maria Hedén


Samordnare


E-post: maria.heden@tsp-ab.se



Utbildning: Teckenspråkskurs, ABF, 1995

Teckenspråkskurs, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, 2002

Började på TSP AB: Den 1 februari 2012.