Lotta Ådelid


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: lotta.adelid@tsp-ab.se


Skola: Härnösands folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2005.

Började på TSP AB: Den 14 januari 2008.


Andra utbildningar

Handledarutbildning


Ytterligare språkkompetens

Engelska