Lisette Johansson


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk


E-post: lisette.johansson@tsp-ab.se


Skola: Strömbäcks folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2012.

Började på TSP AB: Den 16 juli 2012.


Ytterligare språkkompetens

Engelska