Johanna Ernestes


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: johanna.ernestes@tsp-ab.se


Skola: Nordiska folkhögskolan.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2007.

Började på TSP AB: Den 25 februari 2008.