Jessica Olsson


Teckenspråks- och dövblindtolk

E-post: jessica.olsson@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2018

Började på TSP AB: Den 3 september 2018