Ing-Mari Tovlin


VD

Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk

Skrivtolk


E-post: ing-mari.tovlin@tsp-ab.se

Telefon: 073-5146332


Skola: Väddö folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 1999.

Började på TSP AB: Den 8 januari 2007.


Andra utbildningar

Ledarskapsutbildning på Företagsuniversitet


Ytterligare språkkompetens

Norska

Danska

KONTAKT

ÖPPETTIDER

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00Tolkservice Profession TI AB

Odengatan 106

113 22 Stockholm


0735146330

info@tsp-ab.se


Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB