Ing-Mari Tovlin


Underleverantör

Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk

Skrivtolk


E-post: ing-mari.tovlin@tsp-ab.se

Telefon: 073-5146332


Skola: Väddö folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 1999.

Började på TSP AB: Den 8 januari 2007.


Andra utbildningar

Ledarskapsutbildning på Företagsuniversitet


Ytterligare språkkompetens

Norska

Danska