TSP AB är ett tolkföretag som tillhandahåller

teckenspråkstolkar, dövblindtolkar,TSS-tolkar samt skrivtolkar.