Hanna Skinstad


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad tolk


E-post: hanna.skinstad@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2015.

Började på TSP AB: Den 20 juli 2015.