GDPR och insamling av data.


Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen, är en ny lag som gäller i alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår verksamhet och våra uppdrag.


Hur hanterar vi dina personuppgifter?


Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet.

I vår verksamhet och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders och beställares uppgifter i våra olika system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs nedan.


Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?


TSP AB använder främst programvaror som lagrar information lokalt hos oss men viss data kan komma att lagras i molntjänster hos företag vi har avtal med. Främst gäller detta mail och tidsbokningar. I dessa fall är vi beroende av molntjänsterna för att kunna säkerställa att våra åtaganden gentemot våra kunder ska kunna efterlevas på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt.


TSP AB sparar aldrig onödiga personuppgifter men vissa data måste sparas för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.


TSP AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.Hävningsrätt


Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka i sådant fall ett e-postmeddelande till TSP AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få, kostnadsfritt en gång per kalenderår, information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats till.


Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta TSP AB, info@tsp-ab.se


TSP AB

Malmskillnadsgatan 43

111 38 Stockholm

08-312146