Elin Pettersen


Teckenspråks- och dövblindtolk

E-post: elin.pettersen@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2018

Började på TSP AB: Den 25 Juli 2018