Dan Hedberg


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: dan.hedberg@tsp-ab.se


Skola: Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2014.

Började på TSP AB: Den 3 november 2014.


Andra utbildningar

Words' 7,5p, kurs i engelsk vokabulär, Stockholms universitet, 2015.

Interpreting into and from English as a 3rd language, fortbildning via STTF, 2016.


Ytterligare språkkompetens

Engelska