Carina Englund


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk

Examinerad TSS-tolk


E-post: carina.englund@tsp-ab.se


Skola: Väddö/Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

  TSS-tolkutbildning

Examen: År 2005.

Började på TSP AB: Den 3 maj 2010.


Andra utbildningar

Rättstolkutbildning, 2011/2012


Ytterligare språkkompetens

Franska (konversation)