Camilla Nilsson


Teckenspråks- och dövblindtolk


E-post: camilla.nilsson@tsp-ab.se


Skola: Strömbäcks folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2013.

Började på TSP AB: Den 4 november 2014.