Annika Gustafsson


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk


E-post: annika.gustafsson@tsp-ab.se


Skola: Väddö/Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2006.

Började på TSP AB: Den 31 augusti 2012.