Annika Gustafsson


Teckenspråks- och dövblindtolk

Auktoriserad teckenspråkstolk


E-post: annika.gustafsson@tsp-ab.se


Skola: Väddö/Södertörns folkhögskola.

Utbildning: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Examen: År 2006.

Började på TSP AB: Den 31 augusti 2012.


KONTAKT

ÖPPETTIDER

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00Tolkservice Profession TI AB

Odengatan 106

113 22 Stockholm


0735146330

info@tsp-ab.se


Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB