Utbildningstolkning

 

TSP AB utför utbildningstolkning vid Stockholms Universitet, Mälardalens högskola och Mittuniversitet mfl. Våra tolkar har erfarenhet av att tolka på olika utbildningsnivåer till och från såväl på svenska som engelska. Vi ebjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning i olika utbildningssammanhang. Vi tar gärna emot tolkbeställningar som avser både kortare och längre utbildningar.

 

 

Vardagstolkning

 

TSP AB utför vardagstolkning för Stockholm, Uppsala, Sörmland och Västmanlands läns landsting.Till vardagstolkning räknas tolkning av vardagliga situationer så som arbetsplatsmöten, föreläsningar, kultur- och fritidsaktiviteter samt läkarbesök och olika typer av tvåpartssamtal. Detta är något som döva har rätt att få kostnadsfritt via landstinget 08-12335950. Man kan även maila sin beställning till dem, tolkcentralen.slso@sll.se

 

 

Arbetsrelaterad tolkning

 

TSP AB har avtal med Arbetsförmedlingen och utför arbetsrelaterad tolkning i Stockholm/Gotland och Uppsala län.

 

 

Skrivtolkning

 

TSP AB utför skrivtolkuppdrag i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Dalarnas län.

Vi utför även skrivtolkning för Stockholm stad samt Stockholms universitet.

 

Rättstolkning

 

På TSP AB har vi stor erfarenhet att tolka i olika juridiska sammanhang. Vi fortbildar kontinuerlig våra tolkar för att de ska få rättstolkbehörighet och åtar oss gärna fler tolkbeställningar inom polis och domstol.

Även här kan vi erbjuda skrivtolkning.

Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB

KONTAKT

SOCIALA MEDIER

Tolkservice Profession TI AB

Malmskillnadsgatan 43

111 38 Stockholm

 

08-312146 | 073-5146330

 

info@tsp-ab.se

 

GDPR

För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter klicka HÄR

INFORMATION

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00

 

För tolkbeställning klicka HÄR.