Om företaget TSP AB

Vi är ett tolkföretag som tillhandahåller utbildade teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

 

Tolkarna på TSP AB har en god kompetens inom svenska, engelska och teckenspråk och flertalet av våra tolkar är auktoriserade av Kammarkollegiet. För att bibehålla en god tolkkvalité erbjuds våra tolkar kontinuerlig fortbildning. Du kan känna dig trygg med våra tolkar då vi alltid har tystnadsplikt och följer de yrkesetiska riktlinjerna för teckenspråkstolkar samt kammarkollegiets god tolksed.

 

Vi har sedan starten 2007 utfört tolkuppdrag inom vardagstolkning och utbildningssammanhang på både svenska och engelska till/från teckenspråk. Läs mer under fliken Tolkning för fler av våra kompetensområden.

 

Vårt mål är att skapa ett gott samarbete redan vid första kontakten där ni som tolkanvändare och kunder känner er trygga med våra tolkar och TSP som leverantör.

För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter klicka HÄR

KONTAKT

SOCIALA MEDIER

Tolkservice Profession TI AB

Malmskillnadsgatan 43

111 38 Stockholm

 

08-312146 | 073-5146330

 

info@tsp-ab.se

 

INFORMATION

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00

 

 

För tolkbeställning klicka HÄR.

GDPR

Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB