TSP AB är ett tolkföretag som tillhandahåller

teckenspråkstolkar, dövblindtolkar,TSS-tolkar samt skrivtolkar.

KONTAKT

ÖPPETTIDER

Samordningens öppettider

Måndag - Fredag kl. 07:30-17:00Tolkservice Profession TI AB

Malmskillnadsgatan 43

111 38 Stockholm


08-312146 | 073-5146330


info@tsp-ab.se


Copyright © 2015 - Tolkservice Profession TI AB